Termeni si conditii
Termeni si conditii

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin accesarea, descărcarea, instalarea sau utilizarea site-ului 2vorbe.ro, indiferent dacă deveniți sau nu un utilizator înregistrat („Utilizator”, „Dumneavoastră”), sunteți de acord să respectați acești Termeni, așa cum pot fi modificați de către administratorul site-ului 2vorbe.ro („Administrator”) în orice moment, pe care confirmați că i-ați citit și înțeles.

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră exclusivă, de a schimba, modifica sau adapta acești Termeni în orice moment. Trebuie să revedeți acești termeni la adresa https://2vorbe.ro/termeni-si-conditii/ în mod regulat pentru a vă ține la curent cu modificările.

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Administratorul vă respectă confidențialitatea și vă permite să controlați prelucrarea informațiilor dvs. personale. O declarație completă a politicii actuale de confidențialitate a site-ului poate fi găsită făcând clic pe link-ul „confidențialitate” din partea de jos a paginii. Politica de confidențialitate a site-ului este încorporată în mod expres în prezentul acord prin această referință.

 

ARBITRAJ OBLIGATORIU ȘI LEGEA APLICABILĂ

Renunțați în mod expres la dreptul dvs. de a înainta orice pretenții legale, acum sau în viitor, care decurg din sau sunt legate de site-ul web și de produsele/serviciile noastre. În cazul oricărei dispute, revendicări sau controverse care decurge din sau are legătură cu utilizarea de către dvs. a acestui site web, termenii și condițiile vor fi interpretate în conformitate cu normele și reglementările din Romania și UE. Sunteți de acord să acceptați și să vă supuneți jurisdicției instanțelor din Romania. Sunteți de acord să soluționați orice litigiu sau reclamație mai întâi prin arbitraj obligatoriu în Romania și veți suporta costul integral al procedurii de arbitraj, așa cum permite legea. Participarea dvs. cu bună credință la arbitraj este o condiție prealabilă pentru exercitarea oricăror alte căi de atac legale sau echitabile disponibile, cum ar fi litigii sau orice altă procedură legală. De asemenea, sunteți de acord că, în cazul în care se inițiază o acțiune în justiție după arbitrajul necesar, partea care are câștig de cauză va avea dreptul de a recupera onorariile rezonabile ale avocaților și alte costuri asociate cu acțiunea în justiție.

 

VÂRSTA

Site-ul este destinat exclusiv utilizatorilor cu vârsta de 18 ani sau mai mult. Persoanelor cu vârsta sub 18 ani le este permisa utilizarea site-ului doar cu acordul parintilor.

 

UTILIZAREA DE SOFTWARE

Ste-ul poate pune la dispoziția dumneavoastră anumite programe software. Dacă descărcați un software de pe Site, software-ul, inclusiv toate fișierele și imaginile conținute sau generate de software, precum și datele care îl însoțesc (denumite colectiv „Software”) sunt considerate ca fiind licențiate de către site, pentru uz personal, necomercial și numai pentru uz casnic. Site-ul nu transferă nici titlul, nici drepturile de proprietate intelectuală asupra Software-ului, iar site-ul păstrează titlul deplin și complet al Software-ului, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală aferente. Nu aveți voie să vindeți, să redistribuiți sau să reproduceți Software-ul și nici nu aveți voie să decompilați, să faceți inginerie inversă, să dezasamblați sau să convertiți Software-ul într-o formă perceptibilă de către om. Toate mărcile comerciale și logo-urile sunt deținute de 2vorbe.ro sau de licențiatorii acesteia și nu aveți voie să le copiați sau să le utilizați în niciun fel.

 

CONȚINUTUL UTILIZATORULUI

Oferiți Administratorului o licență de utilizare a materialelor pe care le postați pe Site sau pe Serviciu. Prin postarea, descărcarea, afișarea, executarea, transmiterea sau distribuirea în alt mod a informațiilor sau a altor conținuturi („Conținut de utilizator”) pe Site sau Serviciu, acordați site-ului, afiliaților, funcționarilor, directorilor, angajaților, consultanților, agenților și reprezentanților acesteia o licență de utilizare a Conținutului de utilizator în legătură cu operarea afacerii pe Internet a site-ului, a afiliaților, funcționarilor, directorilor, angajaților, consultanților, agenților și reprezentanților acesteia, inclusiv, fără a se limita la, dreptul de a copia, distribui, transmite, afișa public, executa public, reproduce, edita, traduce și reformata Conținutul de utilizator. Nu veți fi compensat pentru niciun Conținut al utilizatorului. Sunteți de acord ca Administratorul să vă publice sau să vă divulge în alt mod numele în legătură cu Conținutul utilizatorului. Prin postarea Conținutului utilizatorului pe Site sau pe Serviciu, garantați și declarați că dețineți drepturile asupra Conținutului utilizatorului sau că sunteți autorizat în alt mod să postați, distribuiți, afișați, executați, transmiteți sau distribuiți în alt mod Conținutul utilizatorului.

 

RESPECTAREA LEGILOR PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Atunci când accesați Site-ul sau utilizați Serviciul, sunteți de acord să vă supuneți legii și să respectați drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Utilizarea de către dvs. a Serviciului și a Site-ului este în permanență guvernată și supusă legilor privind dreptul de proprietate asupra drepturilor de autor și utilizarea proprietății intelectuale. Sunteți de acord să nu încărcați, să descărcați, să afișați, să executați, să transmiteți sau să distribuiți în alt mod nicio informație sau conținut (colectiv, „Conținut”) care încalcă drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau de proprietate ale unor terțe părți. Sunteți de acord să respectați legile privind dreptul de proprietate intelectuală și utilizarea proprietății intelectuale și veți fi singurul responsabil pentru orice încălcare a legilor relevante și pentru orice încălcare a drepturilor terților cauzată de orice conținut pe care îl furnizați sau transmiteți sau care este furnizat sau transmis folosind ID-ul dvs. de utilizator. Sarcina de a dovedi că orice Conținut nu încalcă nicio lege sau drepturi ale terților vă revine în exclusivitate.

 

CONȚINUT NECORESPUNZĂTOR

Nu veți pune la dispoziție următoarele tipuri de Conținut. Sunteți de acord să nu încărcați, descărcați, afișați, executați, transmiteți sau distribuiți în alt mod niciun Conținut care (a) este calomnios, defăimător, obscen, pornografic, abuziv sau amenințător; (b) susține sau încurajează un comportament care ar putea constitui o infracțiune penală, ar putea da naștere la răspundere civilă sau ar putea încălca în alt mod orice lege sau reglementare locală, statală, națională sau străină aplicabilă; sau (c) face reclamă sau solicită în alt mod fonduri sau reprezintă o solicitare de bunuri sau servicii. Administratorul își rezervă dreptul de a pune capăt primirii, transmiterii sau distribuirii de către dvs. a unor astfel de materiale prin intermediul Serviciului și, dacă este cazul, de a șterge orice astfel de materiale de pe serverele sale. Administratorul intenționează să coopereze pe deplin cu orice oficial sau agenție de aplicare a legii în investigarea oricărei încălcări a acestor Termeni de utilizare sau a oricărei legi aplicabile.

 

ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR

Site-ul are în vigoare anumite proceduri impuse prin lege în ceea ce privește acuzațiile de încălcare a drepturilor de autor care au loc pe Site sau cu ajutorul Serviciului.

 

PRESUPUSELE ÎNCĂLCĂRI

Administratorul își rezervă dreptul de a vă întrerupe utilizarea Serviciului și/sau a Site-ului. Pentru a se asigura că Site-ul oferă o experiență de înaltă calitate pentru dvs. și pentru ceilalți utilizatori ai Site-ului și Serviciului, sunteți de acord că Site-ul sau reprezentanții acestuia pot accesa contul și înregistrările dvs. de la caz la caz pentru a investiga plângerile sau acuzațiile de abuz, încălcarea drepturilor terților sau alte utilizări neautorizate ale Site-ului sau Serviciului. Site-ul nu intenționează să dezvăluie existența sau apariția unei astfel de investigații, cu excepția cazului în care acest lucru este cerut de lege, dar Administratorul își rezervă dreptul de a vă închide contul sau accesul la Site imediat, cu sau fără notificare și fără răspundere față de dumneavoastră, dacă Administratorul consideră că ați încălcat oricare dintre Termenii de utilizare, ați furnizat Administratorul informații false sau înșelătoare sau ați interferat cu utilizarea Site-ului sau a Serviciului de către alte persoane.

 

NU EXISTĂ GARANȚIE

COMPANIA ÎȘI DECLINĂ PRIN PREZENTA TOATE GARANȚIILE. ADMINISTRATORUL PUNE LA DISPOZIȚIE SITE-UL „AȘA CUM ESTE”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE DE NICIUN FEL. VĂ ASUMAȚI RISCUL ORICĂROR DAUNE SAU PIERDERI CAUZATE DE UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SITE-UL SAU SERVICIUL. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, SITE-UL ÎȘI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, CU PRIVIRE LA SITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP SAU NERESPECTARE A LEGII. ADMINISTRATORUL NU GARANTEAZĂ CĂ SITE-UL SAU SERVICIUL VA SATISFACE CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ SAU CĂ FUNCȚIONAREA SITE-ULUI SAU A SERVICIULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ ERORI.

 

RĂSPUNDERE LIMITATĂ

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORULUI FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ ESTE LIMITATĂ. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, ÎN NICIUN CAZ ADMINISTRATORUL NU VA FI RĂSPUNZĂTOAR PENTRU DAUNE DE ORICE FEL (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, PIERDERI DE PROFIT SAU DE DATE, INDIFERENT DE PREVIZIBILITATEA ACESTOR DAUNE). CARE DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SITE-ULUI SAU A ORICĂROR ALTE MATERIALE SAU SERVICII FURNIZATE DE ADMINISTRATOR. Această limitare se va aplica indiferent dacă daunele rezultă din încălcarea contractului, din delict sau din orice altă teorie juridică sau formă de acțiune.

 

SITE-URI AFILIATE

Site-ul nu are niciun control și nu își asumă nicio responsabilitate pentru site-urile sau materialele terților. Site-ul colaborează cu o serie de parteneri și afiliați ale căror site-uri de internet pot fi legate de acest site. Deoarece nici Administratorul și nici Site-ul nu au control asupra conținutului și performanței acestor site-uri partenere și afiliate, Administratorul nu oferă nicio garanție cu privire la acuratețea, actualizarea, conținutul sau calitatea informațiilor furnizate de aceste site-uri, iar Administratorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul neintenționat, inacceptabil, inexact, înșelător sau ilegal care poate fi prezent pe aceste site-uri. În mod similar, din când în când, în legătură cu utilizarea Site-ului, este posibil să aveți acces la elemente de conținut (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, site-uri web) care sunt deținute de terți. Recunoașteți și sunteți de acord că Administratorul nu oferă nicio garanție și nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește acuratețea, actualizarea, conținutul sau calitatea acestui conținut al terților și că, dacă nu se prevede în mod expres altfel, acești Termeni de utilizare vor guverna utilizarea de către dvs. a oricărui și a întregului conținut al terților.

 

UTILIZĂRI INTERZISE

Administratorul impune anumite restricții privind utilizarea permisă de către dvs. a Site-ului și a Serviciului. Vă este interzis să încălcați sau să încercați să încălcați orice caracteristici de securitate ale Site-ului sau Serviciului, inclusiv, fără a se limita la (a) accesarea conținutului sau a datelor care nu vă sunt destinate sau conectarea la un server sau la un cont pe care nu sunteți autorizat să îl accesați; (b) încercarea de a sonda, scana sau testa vulnerabilitatea Serviciului, a Site-ului sau a oricărui sistem sau rețea asociată, sau de a încălca măsurile de securitate sau de autentificare fără autorizația corespunzătoare; (c) interferarea sau încercarea de a interfera cu serviciul către orice utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără a se limita la, prin intermediul trimiterii unui virus pe Site sau Serviciu, supraîncărcarea, „flooding”, „spamming”, „mail bombing” sau „crashing”; ” (d) utilizarea Site-ului sau a Serviciului pentru a trimite e-mail-uri nesolicitate, inclusiv, dar fără a se limita la, promoții sau reclame pentru produse sau servicii; (e) falsificarea oricărui antet de pachet TCP/IP sau a oricărei părți a informațiilor de antet din orice e-mail sau din orice postare care utilizează Serviciul; sau (f) încercarea de a modifica, de a face inginerie inversă, de a decompila, de a dezasambla sau de a reduce sau de a încerca să reducă într-o formă perceptibilă de către om oricare dintre codurile sursă utilizate de Administrator în furnizarea Site-ului sau a Serviciului. Orice încălcare a securității sistemului sau a rețelei vă poate expune la răspundere civilă și/sau penală.

 

INDEMNIZAȚIE

Sunteți de acord să despăgubiți Administratorul pentru anumite acțiuni și omisiuni ale dumneavoastră. Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să exonerați de răspundere Administratorul, afiliații săi, funcționarii, directorii, angajații, consultanții, agenții și reprezentanții acesteia de orice pretenții, pierderi, răspundere, daune și/sau costuri (inclusiv onorarii și costuri rezonabile de avocat) care rezultă din accesul sau utilizarea de către dvs. a site-ului, din încălcarea de către dvs. a acestor Termeni de utilizare sau din încălcarea de către dvs. sau de către orice alt utilizator al contului dvs. a oricărui drept de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale oricărei persoane sau entități. Administratorul vă va notifica imediat cu privire la orice astfel de reclamație, pierdere, răspundere sau cerere și vă va oferi asistență rezonabilă, pe cheltuiala dumneavoastră, în apărarea unei astfel de reclamații, pierderi, răspunderi, daune sau costuri.
COPYRIGHT

Întregul conținut al Site-ului sau al Serviciului este: Copyright © 2021 2vorbe.ro, . Toate drepturile rezervate.

 

SEPARABILITATE; RENUNȚARE

Dacă, din orice motiv, o instanță de judecată competentă consideră că orice termen sau condiție din acești Termeni de utilizare este inaplicabilă, toți ceilalți termeni și condiții vor rămâne neafectați și în vigoare. Nicio renunțare la încălcarea vreunei prevederi din acești Termeni de utilizare nu va constitui o renunțare la orice încălcare anterioară, concomitentă sau ulterioară a aceleiași prevederi sau a oricărei alte prevederi din prezentul document și nicio renunțare nu va fi eficientă dacă nu este făcută în scris și semnată de un reprezentant autorizat al părții care renunță.

 

NICIO LICENȚĂ

Nimic din ceea ce conține Site-ul nu trebuie înțeles ca acordându-vă o licență de utilizare a mărcilor comerciale, mărcilor de servicii sau a logo-urilor deținute de Administrator sau de orice terță parte.

 

AMENDAMENTE

Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni. În cazul în care Administratorul încearcă să facă o astfel de modificare și noi, la discreția noastră, considerăm că modificarea este de natură materială, vom:

(a) Vom publica în mod clar pe pagina de pornire faptul că se face o modificare. Puteți să ne contactați pentru a discuta și informațiile de contact pentru a putea discuta cu noi modificările propuse.

În cazul în care o instanță de judecată competentă declară nevalidă această clauză de modificare, atunci această clauză de modificare va fi reziliată ca parte a acestui acord, acordul dintre noi revenind la setul anterior de termeni aplicabil site-ului web. Toate modificările aduse Termenilor vor fi orientate spre viitor.

Site-ul 2vorbe.ro este susținut de cititori. Atunci când cumpărați prin intermediul link-urilor de pe site-ul nostru, este posibil să câștigăm un comision de afiliere. Mulțumim